ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី​កម្ពុជា និង​ម៉ាឡេស៊ី ពិភាក្សាក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រីក នូវជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់តំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗកម្ពុជា

ក្នុងឱកាសនៃដំណើរបំពេ

Read More