ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត បង្ក្រាបឱ្យអស់នូវទីតាំងបញ្ចាំ និងទីតាំងលេងល្បែងផ្សងសំណាងខុសច្បាប់

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហា

Read More
ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើ​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ករណីក្លែងបន្លំសារសំឡេងជាគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ឬដៃគូអាជីវកម្ម

អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវ

Read More