ក្រសួងប្រៃសណីយ៍អនុញ្ញាតឱ្យ​តំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook បន្ត​បំពេញ​ការងារនៅកម្ពុជា

ក្នុងសេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២៣ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍ បានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងស្វាគមន៍​ចំពោះ​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន Meta Platforms Inc. ដើម្បីបន្ត​បំពេញ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​តទៅទៀត។

ការប្រកាសនេះ គឺក្រោយ​ពេលដែលក្រុមហ៊ុន Meta Platforms Inc. បានបដិសេធ​នូវ​ការផ្តល់អនុសាសន៍​របស់សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យ នៃក្រុមហ៊ុន Meta Platforms Inc. ចំនួន២២រូប ដែលបានស្នើ​ឱ្យ​ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន​ចំពោះ​គណនី Facebook ផ្លូវការ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន។

ក្រសួងបានប្រកាស​ទទួលយក និង​អបអរសាទរចំពោះការវិនិច្ឆ័យ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវរបស់​ក្រុមហ៊ុន Meta នេះ។

តែជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ក៏នៅបន្ត​មិន​ស្វាគមន៍ចំពោះបុគ្គលទាំង២២រូប ជាសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ត្រួតពិនិត្យ នៃក្រុមហ៊ុន Meta Platforms Inc. ដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍​ដ៏​អាក្រក់​ មានចរិតនយោបាយ និង​ជ្រៀតជ្រែក​កិច្ចការផ្ទៃ​ក្នុង​របស់កម្ពុជាផងដែរ៕