ដើមខែកញ្ញា តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់មកត្រឹម ៤៦០០រៀល ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងដល់៤៧៥០រៀល

បើយោង​តាមតម្លៃប្រេង​ឥន្ធនៈលក់រាយតាមស្ថានីយ៍ដែលចេញផ្សាយ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ បានបង្ហាញថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា​បាន​ធ្លាក់ចុះ​បន្តិច ពី៤៦៥០រៀល​ក្នុងមួយលីត្រ មក​ត្រឹម ៤៦០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ខណៈតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតបានឡើង​ដល់ ៤៧៥០រៀល​ក្នុងមួយលីត្រ។