ផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ..

តម្លៃប្រេងសាំង​សប្តាហ៍នេះ​នៅ​ដដែល ខណៈ​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ឡើង​ដល់​៥២០០រៀល

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ តាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៤.២៥០រៀល/លីត្រ (តម្លៃដដែល) និងប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់តម្លៃ ៥.២០០រៀល/លីត្រ (ឡើង ៥០រៀល)។