ផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ..

ក្រសួងធនធានទឹក៖ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយ ទៅម​ធ្យមអំពា​វនាវឲ្យប្រយ័ត្នផ្គរ​រន្ទះនិង​ខ្យល់កន្ត្រាក់

ក្រសួងធនធានទឹកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបញ្ហាអាកាសធាតុចាប់ពី២៥ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយបញ្ជាក់ថាជ្រលងសម្ពោធខ្ពស់ខ្សោយពីប្រទេសចិនបាននិងកំពុងគ្របដណ្តប់មកលើកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យភ្លៀងបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម។