ផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ..

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹង​ពីការ​បញ្ចៀស​ចរាចរណ៍ កំឡុង​កិច្ច​ប្រជុំកំពូលអាស៊ាន

ខណៈ​ដែល​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​លើកទី៤០ និង​លើកទី៤១ ព្រមជាមួយ​កិច្ច​ប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នឹង​ផ្តើម​ធ្វើ​ឡើង​ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២ខាងមុខនេះ រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ដល់បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ គ្រោងធ្វើដំណើរ​ចូលរាជធានីភ្នំពេញ និង​ការ​ធ្វើចរាចរណ៍​នៅ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ពី​តម្រាយ​ផ្លូវ​តែ​ត្រូវ​បញ្ចៀស។

ខាងក្រោមនេះ គឺជា​សេចក្តីជូនដំណឹង​ទាំងស្រុង​របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖